Cache updated at: 11:07:30, 23-10-16

Anniskeluluvan hakeminen helpottuu

  • Hämeenlinnan seutu 15.1. 15.55.
 

Hämeenlinna

Aluehallintovirastot vähentävät hakemuslomakkeiden liitteenä toimitettavien asiakirjojen määrää. Jatkossa alkoholijuomien anniskelu- tai vähittäismyyntiluvanhakijan ei enää tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä otetta kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä, vaan viranomainen hankkii tiedot suoraan rekisteristä.

Henkilöyhtiöiden ei enää tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä omavaraisuustodistuksia ja otteita holhousasioiden rekisteristä, vaan aluehallintovirasto hankkii nämä tiedot suoraan rekistereistä. Luvanhakijoille alkoholilainsäädännössä asetetut luvansaannin edellytykset pysyvät ennallaan. Hakijan vastuulla on huolehtia, että rekisteritiedot ovat ajan tasalla.

Tulosta sivu
TEKSTI:
Hämeen Kaiku
KUVA:
Pekko Oksanen