Cache updated at: 11:43:55, 22-10-16

"Nyt pitää toimia tai on tiettyjen johtopäätösten aika"

  • Lahden seutu 19.2. 20.31.
  • PÄIVITETTY 19.2. 20.33.
Jari Ronkainen
 

Helsinki

”Maahanmuutto & turvallisuus – arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle” -selvitys osoittaa perussuomalaisten jo vuosia sitten esiintuomat uhkatekijät todellisiksi. Sisäministeriö ei ole pystynyt reagoimaan uhkiin riittävällä ripeydellä ja voimakkuudella. Poliitikot ohjaavat toimintaa, mutta virkamiehet valmistelevat ja se valmistelutyö ei ole riittävän tehokasta.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoo, että sisäministeriö on tiedostanut kyseiset uhkakuvat jo omien selvitystensä pohjalta.

- Miksi ratkaisut etenevät näin hitaasti? Nerg kommentoi, että kotoutumiseen liittyvät kysymykset ovat nyt keskeisimmät, vaikka todellisuudessa tärkeintä on katkaista turvapaikkasurffaus, vähentää vetovoimaa niin paljon kuin on mahdollista ja pystyä palauttamaan tulijat kotimaahansa, perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen vaatii.

Kotoutumiseen liittyy paljon uhkatekijöitä ja ongelman ratkaisu löytyy oikeanlaisesta maahanmuuttopolitiikasta, jolloin väärin perustein tulevia ei lasketa Suomeen. Kotoutumisesta puhuminen on aivan turhaa sanahelinää, ellei ongelman juurilla saada ratkaisuja. Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma tuo esille erilaisia keinoja, joilla vaikutetaan Suomen vetovoimaan, joten esimerkiksi perheiden yhdistämisien osalta toimenpideohjelma määrittää, että EU-direktiivien mahdollistavat toimenpiteet otetaan täysimääräisesti käyttöön. Luonnos on kuitenkin jotain aivan muuta.

Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan, mutta kuulemisten siirto pois poliisilta on myös iso riski. Onko maahanmuuttovirastolla sama tietotaito kuin poliisilla? Ripeyttä tarvitaan ja palautukset pitää saada vauhtiin. Sisäministeri Orpo (kok.) on todennut, että myönteisten päätösten määrä jää sisäministeriön ilmoittamalle tasolle noin kymmeneen tuhanteen.

- On korostettu, että alle kolmannes viime vuonna tulleista saa turvapaikan tai oleskeluluvan muulla perusteella. Toisenlaisia näkemyksiä on esitetty, joten en ole tyytyväinen ennen kuin näen loput lentokoneessa. Jos näin ei tapahdu, niin Nerg voi tehdä omat johtopäätöksensä.

http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/blogit/vapaa-sana/31023-panu-raatikainen-maahanmuutto-turvallisuus-raportista-2016-02-19

Tulosta sivu
TEKSTI:
Hämeen Kaiku